• Haberler

  • 01 Haziran 2013

MÜSİAD’IN DÜZENLEDİĞİ KONFERANS

“Medine Pazarından MÜSİAD’a İslami İktisat ve Kapitalizm ”

31.05.2013 Cuma günü saat 20:30’da başlayan konferansın konuşmacı konuğu İstanbul Şehir Üniversitesi işletme Bölümü Öğretim Üyesi, Bilim ve Sanat Kurucu Başkanı, Türkiye Milli Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı ve Yazar Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel oldu. Samsun DSİ Konferans salonunda gerçekleşen konferans MÜSİAD Samsun Şube Başkanımız Sayın Erkan MALKOÇ’un Sayın Mustafa Özel’i kürsüye davet etmesi ile başladı.

“Medine Pazarından MÜSİAD’a İslami İktisat ve Kapitalizm ” konulu konferansta

Sayın Özel konuşmasına “Fiyat ve emek arasındaki orantıdan bahsederek başladı. İslamiyetin doğuşu esnasında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ticarette ahlaki değerler konusunda bazı maddeler sıralamış ve sağlam bir ticaret için bu maddelerin uygulanmasını müslümanlara bildirmişti. Bu maddelerden ilki pazaryerinin dümdüz olması kuralı idi. Böylelikle herkes eşit bilgiye sahip olur ve en uçtaki diğer uç kısımdaki pazarcıyı görür ve alım-satım gerçek ticaret olur bu da İslami pazarın gerçekleştiğini ifade eder. İkinci madde olarak da köşelerin kapılması; eğer devlet garantörlüğünde piyasa rekabeti olur ise İslami Pazar devam eder ancak tekelci piyasalar varsa pazarı bitiren ahlaka aykırı sürece doğru gidildiği ifadesini uyandırır. Üçüncü olarak da fiyatı Hak belirler; eğer fiyat müdahalesiz olur ise doğru fiyattır. Sapmalar müdahaleler var ise doğru fiyat değildir, sözlerini ifade eden Sayın Özel Kapitalizm konusuna da değinerek “Piyasa düşmanı kapitalizm” adlı kitabında yazdıklarından da kısa cümleler halinde açıkladı. Dünyada kapitalizme çare olarak bulunacak yöntemlerin araştırıldığını buna paralel olarak sosyalizm olgusunun doğduğunu ifade eden Sayın Özel kainatı devam ettiren alternatif sistemlerin araştırılması gerektiğini vurguladı. Medine pazarında başlayan İslami ticaretin günümüze ne şekilde ulaştığını kısaca açıkladı. Soru cevap şeklinde devam eden konferansta son olarak Müsiad Samsun Şube Başkanı Erkan Malkoç ‘’evlatlarımızın 2. Nesil olarak ticarette yeralmalarının nasıl olması gerektiği’’sorusunu Sayın Özel’e sordular. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel‘’istatiksel olarak Türkiye’de aile şirketlerinin %90 ların üstünde varolduğunu ve işletme yönetiminin daha ikinci kuşakta %65 oranında battığını, bu oranın üçüncü kuşakta giderek arttığını ve dördüncü kuşağa %2-3’lerdekalabildiğini aile şirketlerinin ömürlerin çoğu kısmının 40-50 yıl ayakta kalamadığını’’ ifade ederken bu konuda bilgisi sıfır düzeyde olan çocuğu şirkette tutmanın yararlı olamayacağını; bunun için öncelikle çocuğun yeteneklerinin öne çıkartılarak hangi alanda başarılı olabildiğini tespit etmenin gerekliliğini açıkladı. Çocuk akademisyen olacaksa, doktor olacaksa, sanatçı olacaksa, tercih onun olmalı yoksa istemediği bir işi ne kadar başarılı olarak yürütebilir’’ifadesi ile sözlerine son veren Sayın Özel katılım sağlayan herkese ve organizasyonun ev sahibi MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Erkan Malkoç’a teşekkürlerini bildirdi.

MÜSİAD Samsun Şubesi Başkanımız Erkan Malkoç Konferansımıza teşrif edip bizi değerli bilgileri ile aydınlatan Hocamız Sayın Mustafa Özel’e Teşekkürlerini bildirirken ve Üyelerimizden Sayın Mustafa Yeşilyurt ile MÜSİAD’ın hediyesini takdim ettiler.